Istanbul inaugure sa première biennale du design (13 octobre-12 décembre 2012)

October 11, 2012

Istanbul Design Biennial Begins


The Istanbul Design Biennial, covering fields of urban design, architecture, industrial design, graphic design, fashion design and new media design as well as relevant creative products and projects, hosts over 100 projects by nearly 300 designers and architects from 46 countries in two different exhibition venues where curators Emre Arolat and Joseph Grima interpreted the theme “Imperfection” from their own perspectives. The Istanbul Design Biennial will transform Istanbul into a city of design during two months by presenting academy programme, workshop exhibitions, seminar programme, film screenings, parallel participant programme, and design walks as well as both main exhibitions.

Dans le cadre dela première biennale du design à Istanbul, l’Université Technique anime un Atelier sur culture et territoire

Dans le cadre de la première biennale du design à Istanbul (13 octobre—12 décembre 2012)  l’IAPS-International Association of People-Environment Studies- CSBE Network  anime à l’Université Technique un atelier sur culture et territoire

IKSV    2.Kültür ve Mekân Tasarım istanbul tasarım bienali    Atölyeleri
akademi programı
iaps-csbe network
etkinlikleri dizisi
İTÜ – Mimarlık Fakültesi, Taşkışla,
1 Ağustos – 12 Aralık 2012
İlk İstanbul Tasarım Bienali, 13 Ekim–12 Aralık 2012 tarihleri arasında, “Kusurluluk” (Imperfection) teması altında gerçekleştirilecek. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlaması
Bölümleri tarafından düzenlenecek “IAPS-CSBE Network” etkinliklerinde, çok katmanlı bir kent olan İstanbul’un diyalektik bir bakış çerçevesinde ve mekânsal ve sosyal karşıtlıklar, değişim, dönüşüm, devamlılık, kentsel ve mimari kimlik gibi kavramlarla irdelenmesi ve tartışılması hedeflenmektedir. Program kapsamında bienal süresince makale seçkisi, tasarım atölyesi, kentsel ekim ulusal öğrenci yarışması, sergiler, kolokyum ve sempozyumlar gibi birbiriyle bağlantılı bir dizi etkinlik gerçekleştirilecektir. Etkinliklerin son ürünleri IAPS-CSBE Network tarafından yayın (kitap) haline getirilecektir.
bir
‘palimpsest’ ‘palimpsest’
IAPS-CSBE Network, 2001’den bu yana, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri için “Kültür ve Tasarım Eğitim Atölyesi Dizisi”ni organize etmektedir. Bu atölye dizisinin organize edilmesindeki öncelikli amaç; şehircilik, mimarlık ve kültür arasındaki etkileşim üzerine odaklanarak, tasarım eğitiminde kültür ve mekân üzerine kavramlar ve kuramları kullanmaktır. Atölyenin diğer bir amacı ise; Lisans öğrencileri ile iletişimi geliştirecek, deneyim ve bilgilerin paylaşılabileceği bir platform oluşturmaktır. Ana tema çerçevesinde tarihsel ve mekânsal açıdan çok katmanlı bir kent olan İstanbul’un Kusurluluk teması çerçevesinde okunması ve yorumlanması bu atölyenin temel amacıdır.
Atölye çalışması ana tema çerçevesinde yapılacak olan kent okumalarını ve bu okumaların bir poster ile anlatılmasını kapsamaktadır. Posterler sonuç toplantısında sunulacak ve sergilenecek, seçilen 10 poster İKSV Sarı Lale Kart ile ödüllendirilecektir.
Duyuru: Ağustos 2012 Atölye: 1-5 Ekim 2012 Sergi: 5 Ekim – 12 Aralık Kültür ve Mekân Sempozyumu 3 (Kolokyum,ödül töreni): 27-28 Kasım 2012
Program
1. Seminerler Bilimsel Yürütme Kurulu’nun Tematik Açıklaması Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu, BAÜ, İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü Doç. Dr. Şebnem Timur Öğüt, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, End. Ürünleri Tas. Bölümü Yrd. Doç. Dr. Pelin Tan, KHAS – İKSV Tasarım Bienali, Küratoryal Ekip Üyesi 2. Taşkışla Atölyesi Belirlenecek rotalarda kent okumaları-analiz çalışmaları Kavramsallaştırma – Poster tasarımı 3. Sunum-sergi Atölye çıktılarının sunulması ve sergilenmesi
Katılım Koşulları
Ulusal Tasarım Atölyesi, mimarlık, iç mimarlık, şehircilik Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin katılımına açıktır. 2012 içerisinde mezun olmuş olan öğrenciler de katılabilirler.
Yürütücüler Bihter Almaç, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Zeynep Bacınoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi Emel Cantürk, İKÜ Doktora Öğrencisi Işıl Ekin Çalak, MSGSÜ Doktora Öğrencisi Ali Dur, İTÜ Doktora Öğrencisi F. Belgin Gümrü, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Önen Günöz, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Derya Gürsel, Arkitera – İTÜ Yüksek Lisans Öğrencisi İlgi Hacıhasanoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü İpek Şen, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Şebnem Şoher, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Not: Atölye çalışmalarına katılacak öğrencilerin 1 sayfalık özgeçmişleri ile 15 Eylül 2012’ye kadar yilmazbi@itu.edu.tr adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
bir
kent olarak
‘palimpsest’
bir istanbul ve
‘palimpsest’
kusurluluk

Création du musée virtuel du design industriel en Turquie

Endüstriyel Tasarımcılar, 20 Senelik Bir Hayali Nasıl Hayata Geçirdiler?
12.07.2012 /
Haber : E. Seda KAYIM

http://www.mimarizm.com/isDisi/Detay.aspx?id=2172#.UASvuoeei6I.facebook

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK), yaklaşık bir yıldır süren hummalı çalışmalarının son meyvesine de kavuştu: Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM) açıldı.

Türkiye’de özgün ürün tasarımı konusunda geçmişten günümüze gerçekleşen üretim ve tasarım süreçlerinin kaydını tutmak, üretici ve tasarımcılara dair nesne ve arşiv malzemesini bir araya getirerek bir tasarım belleği oluşturmak üzere kurgulanan ETSM, aslında ETMK’nın uzun soluklu proje geliştirme maratonunun son büyük adımıydı. İstanbul Kalkınma Ajansı’na sundukları ve rekor bir fonla gerçekleştirme fırsatı buldukları “Endüstriyel Tasarım Sektörünün Global Rekabet Gücünün Artırılması” başlıklı proje için Gamze Güven, “Üç senelik süreci bir seneye sığdırdık” diyor.

Projeye gönül veren ETMK üyeleri, henüz sonuna dahi gelmediğimiz 2011 yılı içinde İTÜ ile birlikte International Design Alliance (IDA) Konferansı’nın İstanbul’da yapılmasını sağlamaktan ETMK’nın Uluslararası Endüstriyel Tasarımcılar Konseyi’ne (ICSID) üyeliğini gerçekleştirmeye, Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ’nı (ETTA) kurmak ve mekanlaştırmaktan Beyoğlu’nun kentsel hayatında tasarım nesnesinin yerini anlatan “Geçmişten Günümüze Beyoğlu’nda Tasarım” sergisine ve Milano Zona Tortona’da Türkiye endüstriyel tasarımının toplu geçit törenini gerçekleştirmeye uzanan hacimde ve önemde işler gerçekleştirdiler. Hedef ise hep aynıydı: Türkiye’de endüstriyel tasarım üretimini teşvik etmek ve uluslararası pazarda görünürlük kazandırmak.

ETMK’nın baş koyduğu bu yol Türkiye’deki diğer çoğu meslek örgütüne önemli ve örnek bir model oluşturuyor. Belki daha da önemlisi, mesleklerin kamusallaştırılmasında meslek insanlarının üstlendiği görevin altını çiziyor.

Proje Koordinatörü Gamze Güven, ETMK Genel Sekreteri Bülent Zorlu ve Müze Yöneticisi Burçak Madran ile ETTA ve ETSM’nin yanı sıra sektörel toplantılar, eğitimler, atölyeler ve uluslararası katılımlarla zenginleşen bu “20 yıllık hayal”in tüm adımlarını, zorluklarını, başarılarını ve ortaya çıkardığı potansiyelleri konuştuk.

http://www.mimarizm.com/isDisi/Detay.aspx?id=2172#.UASvuoeei6I.facebook

Les journées du design organisées par le quotidien ZAMAN

Dünyaca ünlü illüstratör Anita Kunz: Bilgisayarla değil hâlâ elle çiziyorum
23.06.2012
Zaman Gazetesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen +1 T Gazete Tasarım Günleri, dünyaca ünlü isimleri genç tasarımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu sene 7’ncisi gerçekleştirilen programın dünkü konuğu dünya çapında ün salmış Kanadalı illüstratör Anita Kunz’du. 30 yıllık meslek hayatında üç bin civarında çalışma yaptığını aktaran Kunz, geleceğin sanatçı adaylarına bir sanat eserinin oluşum aşamalarını anlattı. Zaman zaman hatalar yaptığından söz eden Kunz’a göre, her şey her zaman yolunda gitmeyebilir. “Bazen zor zamanlar karşınıza çıkabiliyor ama bunlardan keyif almak gerekiyor. Hatalarımdan çok şey öğrendim. Öğrenmenin hiç bitmeyeceğini biliyorum.” diye konuştu.

New York Times, Newsweek, TIME, Rolling Stone, Vanity Fair gibi önemli gazete ve dergilerde çalışmaları yayımlanan sanatçı, gelenekçi olduğunu belirterek dijitalle arasının pek iyi olmadığını söyledi. “Öğrencilerim bilgisayarla güzel işler yapıyor. Ama ben hâlâ elle çizim yapıyorum.” diyen Kunz, illüstrasyon yaparken hızlı çalışmak gerektiğini dile getirerek, “Hele ki bir gazete için çizim yapıyorsanız çok daha hızlı olmalısınız. Çalıştığınız işlere karşı hassas olmalısınız.” tavsiyesinde bulundu. Ona göre illüstrasyon farklı olmalı. Bunun yanı sıra haberi ya da hikâyeyi anlattığı gibi okuyucunun dikkatini çekmeli. Çalışırken birden fazla fotoğrafla uğraştığını, onları değiştirdiğini ve birçok eklemeler yaptığını kaydeden Kunz, ciddi bir konu üzerinde çalışırken çizimlerinde komik ifadeler yapmaktan hoşlandığını aktardı. Türkiye’de çok fazla gazete olmasına değinen Kunz’a göre, bu durum gazeteciliğin geleceği açısından olumlu. Zamanının büyük bir bölümünü illüstrasyonla geçiren Kanadalı sanatçı, kalan zamanlarını ise sergilerde harcadığını dile getirdi.

AYTEN ÇİFTÇİ, SALİM SERDAR KÖKSAL, ZEYNEP ÖZONAR İSTANBUL

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search